Vergi Hukuku

Mavi & Karadağ, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine vergi hukuku alanında danışmanlık ve temsil hizmeti sunar.

Kendi içerisinde özellikli dağınık bir mevzuat olması sebebiyle özel uzmanlaşma gerektiren vergi hukuku alanında, tecrübeli ve donanımlı avukatlarımız vergi incelemeleri ve risklere karşı müvekkilleri lehine güvenli bir ortam yaratırken bir  yandan da, vergi anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarının hem idarî aşamada hem de dava aşamasında çözümünde temsil ve danışmanlık hizmeti verir.

Mavi & Karadağ’ın Vergi Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

  • Risk tespiti,
  • Mevzuata uyum,
  • Vergi türlerine ilişkin ihtilaflar,
  • Tarh işlemleri,
  • Ar-Ge indirimi işlemleri,
  • Vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları,
  • Müvekkillerin kurumlar ve mahkemeler nezdinde temsili.
  • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkartılması.