Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Mavi & Karadağ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanuna istinaden güncellenen mevzuat ışığında müvekkillerinin faaliyetleri bazında değerlendirmeler yaparak mevzuata uyum çalışmalarını yürütür.

Veri ihlalleri ve güvenlik tehditlerinin ciddi zararlara yol açabileceğinin bilincinde olan uzman avukatlarımız, kurul kararlarını da yakından takip ederek, müvekkillerinin faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için hukuki desteğini etkin biçimde verir.

Mavi & Karadağ’ın Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

  • Kişisel veri envanteri oluşturulması,
  • Oluşturulan kişisel veri envanterlerinin hukuki analizi,
  • KVKK uyum raporu oluşturulması,
  • Mevzuata uyum sürecinin yürütülmesi,
  • Aydınlatma ve açık rıza metinlerinin oluşturulması,
  • Saklama, imha ve gizlilik politikası oluşturulması,
  • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gizlilik politikaları ve gizlilik sözleşmesi oluşturulması,
  • Yurt dışına veri aktarımına ilişkin sözleşme oluşturulması,
  • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uyum ile ticari elektronik ileti gönderimine ve izinli pazarlama süreçlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
  • VERBİS’e kayıt yükümlülüğü.