Kariyer

Mavi & Karadağ ekibine katılmak isteyenlerin, özgeçmişlerini, İngilizce seviyeleri ve not ortalamaları yer alacak şekilde info@mavikaradag.com adresine göndermelerini rica ederiz.

Her bir başvuru, bizler için çok değerlidir, ekibimizce titizlikle incelenmekte ve değerlendirilmektedir.