Görüşlerimiz ve Haberler

25 Temmuz 2023
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/07/2023 Tarihli ve 2023/1154 Sayılı Kararı (“Karar”) 25 Temmuz 2023 tarihli ve 32259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesinde kriter olarak
Daha Fazla Oku...
17 Temmuz 2023
7456 sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” (“Kanun”) 15 Temmuz 2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 7456
Daha Fazla Oku...
12 Temmuz 2023
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 6 Temmuz 2023 tarihli ve 32240 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklik ve düzenlemeler aşağıdaki gibidir: İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından
Daha Fazla Oku...
11 Temmuz 2023
İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği’nin yürürlüğe konulmasına dair yönetmelik (“Yönetmelik”) 7 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik Türkiye Varlık Fonu’nun (“TVF”) 0 hissedarlığında kurulan TVF Anonim Şirketi’nin 20 yıl yöneteceği İstanbul Finans Merkezi’nin (“İFM”) yönetilmesi
Daha Fazla Oku...
11 Temmuz 2023
Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem afeti neticesinde 8 Şubat 2023 tarihi itibarıyla 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Olağanüstü hal dönemi boyunca afetlerin ekonomik ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla Anayasanın ve ilgili kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapıldı.
Daha Fazla Oku...
10 Temmuz 2023
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından homeopatik tıbbi ürünlerin istenen etkililik ve güvenliliğe ve gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere hazırlanan "Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği" (“Yönetmelik”) 8 Temmuz 2023 tarihli ve 32242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Daha Fazla Oku...
07 Temmuz 2023
7 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile bazı vergi ve harç oranlarında düzenlemeler yapıldı. Söz konusu kararlar ve düzenlemeler aşağıdaki gibidir: 1. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7343)
Daha Fazla Oku...
04 Temmuz 2023
Bilindiği üzere, 28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7413 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu'na noterlerin genel olarak yapacakları işlere “Taşınmaz satış sözleşmesi yapmak" ibaresi ve “Taşınmaz satış sözleşmesi" başlıklı 61/A maddesi eklenmişti. Anılan düzenlemeden sonra ise "Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine
Daha Fazla Oku...
22 Haziran 2023
Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 2019/40991 Başvuru Numaralı ve 23 Mart 2023 tarihli kararı (“Karar”) 20 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurucu Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi (“Ford”), işyerinde incelemenin kanuna aykırı olması nedeniyle konut dokunulmazlığı hakkının, rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunulduğu gerekçesi ile idari para cezası uygulanması nedeniyle mülkiyet hakkının, cezanın miktarının tayininde diğer müteşebbislerin
Daha Fazla Oku...
13 Haziran 2023
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (“Kurum”) hazırlanan Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 13 Haziran 2022 tarih ve 32220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik’te sağlık beyanına ilişkin genel esaslar, ürün sahibi ile tanıtımcının sorumlulukları ile denetim ve mevzuata aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar düzenlenmektedir. 1. Yönetmelik kimleri ilgilendiriyor ve hangi ürünleri kapsıyor?
Daha Fazla Oku...
27 Mart 2023
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 34’üncü Maddesi’ne göre, haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar
Daha Fazla Oku...
22 Şubat 2023
Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 125) (“Kararname”), 22 Şubat 2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Daha Fazla Oku...
21 Aralık 2022
2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6582), (“Karar”), 21 Aralık 2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde 2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak yeniden belirlendi.
Daha Fazla Oku...
16 Aralık 2022
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 16 Aralık 2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile birlikte parasal sınır % 122,93 oranında
Daha Fazla Oku...
10 Aralık 2022
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun Değişikliği”), 10 Aralık 2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun Değişikliği, Vergi Usul Kanunu (“VUK”), Özel Tüketim Vergisi Kanunu (“ÖTV”), Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Elektronik
Daha Fazla Oku...
7 Aralık 2022
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 7 Aralık 2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği ile, perakende ticaretin etkin ve
Daha Fazla Oku...
22 Kasım 2022
Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 16 Kasım 2022 tarihli ve 32015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni değişiklik ve düzenlemelerden öne çıkanları aşağıdadır:
Daha Fazla Oku...
10 Kasım 2022
7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun Değişikliği”), 9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun Değişikliği ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeriyor.
Daha Fazla Oku...
31 Ekim 2022
Liberal piyasa ekonomisi prensiplerini benimseyen milli ekonomiler, günümüzde hızla küresel ekonomiye eklemlenmektedir. Seri üretimin yaygınlaşması ve taşıma sistemlerindeki gelişmeler ile birlikte küresel ekonomiye entegrasyon artarak devam etmektedir. Ülkemiz dış ticaret hacminde son yıllarda önemli artışlar kaydedilmiş olup, Rusya – Ukrayna savaşı
Daha Fazla Oku...
21 Ekim 2022
Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun Değişikliği”), bir süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeydi. Kanun Değişikliği, 13 Ekim 2022 tarihinde Meclis’te kabul edildi ve 18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Daha Fazla Oku...
26 Eylül 2022
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik düzenlendi. Değşiklik Yönetmeliği, 24 Eylül 2022 tarihli ve 31963 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
Daha Fazla Oku...
25 Ağustos 2022
Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği (“Yeni Yönetmelik”), 25 Ağustos 2022 tarihli ve 31934 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni Yönetmelik ile, 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme
Daha Fazla Oku...
23 Ağustos 2022
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik Yönetmeliği internet alışveriş platformlarına ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor.
Daha Fazla Oku...