Haberler / Şubat 2022

22 Şubat 2022
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından hazırlanan, Taşıt Kredilerine İlişkin Sınırların Değiştirilmesi Hakkında Kurul Kararı (“Karar”), 21 Şubat 2022 tarihinde, BDDK’nın resmi internet sitesinde yayımlandı.Karar ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir: 1. Taşıt kredilerinde limit olarak kullanılan 120 Bin TL’lik (yüz yirmi bin Türk Lirası) sınır 400 Bin TL’ye...
Daha Fazla Oku...
21 Şubat 2022
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”), 22 Aralık 2021 tarihli ve 2021/DK-YED/402 sayılı Kararı ile (“Karar”) Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ve Numara Taşınabilirliği Uygulama Sürecine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik ...
Daha Fazla Oku...
21 Şubat 2022
Tarım ve Orman Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan, Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 18 Şubat 2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile, Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair ...
Daha Fazla Oku...
18 Şubat 2022
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18 Şubat 2022 tarihli ve ...
Daha Fazla Oku...
18 Şubat 2022
Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7), 1 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi...
Daha Fazla Oku...
18 Şubat 2022
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 18 Şubat 2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik Yönetmeliği ile fiyat etiketi ve indirimli satış hakkındaki kriterler yeniden düzenlendi.
Daha Fazla Oku...
17 Şubat 2022
Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”), tapulu taşınmazların kıyı kenar çizgisi içinde kalması nedeniyle açılan tam yargı davasının reddedilmesinin, mülkiyet hakkını ihlal ettiğine ilişkin verdiği 2018/2739 başvuru numaralı kararı (“Karar”), 8 Şubat 2022 ...
Daha Fazla Oku...
16 Şubat 2022
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun (“Kurul”), E.2021/6 ve K.2021/8 sayılı Karar’ı, 5 Şubat 2022 tarihli ve 31741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 27 Mart 2018 tarihinden önce ...
Daha Fazla Oku...
16 Şubat 2022
Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 23 Haziran 2021 tarihli, 2021/7500 Esas, 2021/7148 Karar sayılı ilamıyla (“Karar”), kronik hastalığı bulunan sürücünün Covid-19...
Daha Fazla Oku...
15 Şubat 2022
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan, Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen...
Daha Fazla Oku...
14 Şubat 2022
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) resmi internet sayfasında, “Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ (“Yemek Sepeti” veya “Veri Sorumlusu”) veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 23 Aralık 2021 tarih ve 2021/1324 sayılı Karar Özeti yayımlandı.
Daha Fazla Oku...
13 Şubat 2022
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun, E.2021/6 ve K.2021/8 sayılı Karar’ı, 5 Şubat 2022 tarihli ve 31741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, farklı yerel mahkemeler ve Bölge İdare Mahkemelerinin, iş akitleri ikale sözleşmesi ile sona erdirilen işçilere, işveren
Daha Fazla Oku...
09 Şubat 2022
Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 9 Şubat 2022 tarihli ve 31745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik’in yürürlüğe girmesi ile birlikte...
Daha Fazla Oku...
02 Şubat 2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan, Uluslararası İşgücü Kanunu (“Kanun”) Uygulama Yönetmeliği, (“Yönetmelik”), 2 Şubat 2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Daha Fazla Oku...
01 Şubat 2022
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 1 Şubat 2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik Yönetmeliği’nin 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Daha Fazla Oku...