Haberler / Ocak 2022

30 Ocak 2022
Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”), 29 Ocak 2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Değişiklik Kanunu ile Türk Lirası mevduat ve katılma hesapların
Daha Fazla Oku...
30 Ocak 2022
Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”), 29 Ocak 2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Değişiklik Kanunu uyarınca, enflasyon düzeltmesi 2023 yılı sonuna ertelendi.
Daha Fazla Oku...
25 Ocak 2022
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2021/4000 Esas ve 2021/11403 Karar sayılı kararı (“Karar”), 25 Ocak 2022 tarihli ve 31730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Uyuşmazlık aracı hizmet sağlayıcı konumundak
Daha Fazla Oku...
25 Ocak 2022
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2021/4000 Esas ve 2021/11403 Karar sayılı kararı (“Karar”), 25 Ocak 2022 tarihli ve 31730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nce yapılan değerlendirmede,
Daha Fazla Oku...
22 Ocak 2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) (“Değişiklik Tebliği”), 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi
Daha Fazla Oku...
22 Ocak 2022
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hazırlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) “Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk
Daha Fazla Oku...
20 Ocak 2022
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) intikal eden ihbarlara istinaden, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde yürütülen incelemeler sonucunda, araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamaları hakkında
Daha Fazla Oku...
18 Ocak 2022
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’De (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”),
Daha Fazla Oku...
18 Ocak 2022
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK” veya “Kurum”) tarafından hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne
Daha Fazla Oku...
11 Ocak 2022
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/1)’de ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında
Daha Fazla Oku...
11 Ocak 2022
Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’De (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/2) (“Değişiklik Tebliği”), 11 Ocak 2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
Daha Fazla Oku...
11 Ocak 2022
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 11 Ocak 2022 tarihinde resmi internet sitesinde, Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı’nı (“Taslak Rehber”) kamuoyu görüşüne açılmak üzere yayımladı. Taslak Rehber, çerezler yoluyla kişisel veri işleyen internet sitesi operatörleri için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Daha Fazla Oku...
07 Ocak 2022
İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ, 7 Ocak 2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, 1 Eylül 2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği
Daha Fazla Oku...
07 Ocak 2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde
Daha Fazla Oku...