İdare Hukuku

Mavi & Karadağ, idare hukuku kapsamına giren konularda müvekkillerine danışmanlık ve temsil hizmeti verir.

Dinamik ve tecrübeli uzman avukatlarımız, müvekkillerini idare karşısında en etkin şekilde temsil ederek, müvekkillerinin haklarının güvence altına alır.

Mavi & Karadağ’ın İdare Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

  • İdarenin sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat davaları,
  • İptal ve tam yargı davaları,
  • İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve dava açılması,
  • İmar ve ihale hukukuna ilişkin ihtilaflar,
  • Kamulaştırma davaları,
  • Memur davaları,
  • Öğrenci davaları,
  • Karayolları Trafik Davaları