Uluslararası Sözleşmeler ve Ticari Anlaşmalar

Mavi & Karadağ’ın danışmanlık ekibi, ticari bilgi ve görüşü oldukça güçlü olan avukatlardan oluşur. Ekibimiz, dinamik ve değişen ticari dünyada hızlı tüketim ürünleri, perakende, bilişim, sağlık, enerji ve doğal kaynaklar, tekstil, lüks tüketim, sanayi, üretim gibi sektörler başta olmak üzere bir çok sektörden müvekkiline danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunarak yardımcı olmaktadır.

Titizlikle hazırlanan ve incelenen sözleşmelerin, ileride oluşması muhtemel hukuki sorunlara karşı önleyici fonksiyonu olduğunun bilincinde olan uzman avukatlarımız, sektörel mevzut noktasında özenle uyum çalışmaları yürütür.

Mavi & Karadağ’ın Uluslararası Sözleşmeler ve Ticari Anlaşmalar alanındaki hizmetleri sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki konuları kapsar:

  • Özel kuruluşlar veya kamu kuruluşlarıyla müzakere edilen ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, müzakere süreçlerine katılım,
  • Mevzuata uyum,
  • Franchising, distribütörlük ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Ulusal ya da uluslararası alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması,
  • İnşaat, iş, simsarlık, kira sözleşmelerinin hazırlanması
  • Gümrük hukuku alanında danışmanlık ve uyuşmazlık hizmetleri,
  • Tedarik zincirleri,
  • Sözleşmelerde hukuki risk analizlerinin yapılması ve revizeler.