Gıda Hukuku

Mavi & Karadağ, toplum sağlığı ve gıda güvenliği nedeniyle günden güne önemi artan gıda hukuku alanında şirket ve dernek müvekkillerine danışmanlık ve temsil hizmeti sunar.

Gıda mevzuatına ilişkin güncel gelişmeleri yakından takip eden avukatlarımız, şirket ve dernek müvekkillerini güncel gelişmeler hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirirken, ilgili operasyonlara yönelik uyum faaliyetleri yürütür.

Mavi & Karadağ’ın Gıda Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

  • Gıda mevzuatından doğan sorumluluk
  • Gıda ürün etiketleme
  • Gıda sektöründe aldatıcı reklam ve sorumluluk
  • Risk değerlendirmeleri ve mevzuata uyum