Göç ve Yabancılar Hukuku

Farklı dillerde resmi yazışmalar yapabilen ve bürokratik işlemlerdeki hızlarıyla müvekkillerine yüksek kalitede hizmet veren avukatlarımız, yabancılar ve göç mevzuatından kaynaklı hukuksal sorunlarda çözüm üretmeye her daim hazırdır.

Mavi & Karadağ’ın Göç ve Yabancılar Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

  • Gayrimenkul edinimi ile Türk Vatandaşlığı kazanılması,
  • Şirketlerin uluslararası yöneticilerinin oturma ve çalışma izinlerinin alınması,
  • Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
  • Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi
  • Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata ilişkin danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi.