İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku özelinde ilaç, biyoteknoloji, tıbbi cihaz ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti yürüten uzman avukatlarımız, aynı zamanda hekim ve diğer sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarını da içeren geniş yelpazedeki müvekkillerinin sağlık mevzuatından doğan uyuşmazlıklarında temsil faaliyetleri yürütür.

Mavi & Karadağ’ın İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

  • İlaç ve tıbbi cihaz alım ihaleleri
  • Sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi
  • Hasta ve hekim hakları, hasta-hekim-sağlık kurumu ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • Malpraktis davalarında temsil faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Sigorta uyuşmazlıklarında danışmanlık ve temsil faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Ruhsatlandırma, fiyatlandırma, ruhsat devirleri
  • Klinik araştırma sözleşmeleri
  • Münhasırlık, distribütörlük, bayilik sözleşmeleri.