Tüketici Hukuku

Mavi & Karadağ, tüketici mevzuatı kapsamında ulusal ve uluslararası, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine danışmanlık ve temsil hizmetleri sunar.

Son yıllarda hızlı gelişen bu hukuk alanının sıkı takipçisi olan uzman avukatlarımız, mevzuata uyum çalışmalarını yürütür.

Mavi & Karadağ’ın Tüketici Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

  • Tüketici Sözleşmelerinin hazırlanması
  • Müvekkillerin Tüketici Hakem Heyetleri bünyesindeki işlemlerini takibi,
  • Müvekkillerin Tüketici Hukuku kapsamında sulh görüşmelerinde temsili,
  • Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve temsil hizmeti,
  • Mesafeli satış sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü ve temsil hizmeti,
  • Tüketici Hukuku alanında mevzuat güncelliği takip edilerek hukuki danışmanlık ve mevzuata uyum hizmeti sunulması.