Mevzuata Uyum

Mavi & Karadağ, iş dünyasında hızlı gelişmelerin yaşandığı günümüzde, yasal düzenlemelerin müvekkillerinin önüne bir engel olarak çıkmasını önlemek adına birçok sektör ve hukuki alanı kapsayacak şekilde mevzuat ve regülasyon değişikliklerine uyum çalışmaları yürütür.

Öncelikli amacı uyuşmazlıklar oluşmadan önleyici hukuk kurallarını faaliyete geçirmek olan uzman avukatlarımız, yeniş yelpazede faaliyet gösteren müvekkil şirketlerinin bağlı oldukları mevzuata uyup uymadıklarını kontrol ederken, bir yandan da mevzuata aykırılık durumlarında karşılaşılabilecek muhtemel riskleri belirleyerek, alınması gereken önlemlere ilişkin çözüm önerileri içeren raporlar tanzim eder.