Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Mavi & Karadağ, fikri mülkiyet alanında her türlü hukuki yardım hizmeti verir; hizmetlerine hukuk ve ceza davaları, tahkim, arabuluculuk ve sair idari süreçlerde temsil, fikri mülkiyet haklarının tescili, tescillerin idamesi, tescil başvurularına itirazlar, fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, temlik ve sair sözleşmeler ve işlemler yapılması, taklit ve korsan ürünler araştırma ve bütün bu konularda danışmanlık verilmesi dâhildir.

Mavi & Karadağ’ın Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin araştırılması, tescili ve korunmasına yönelik işlemler
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Fikri ve sınai mülkiyet hukukundan doğan hukuk ve ceza davaları
  • Fikri mülkiyet sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, kayıtlı marka ve patentlerin devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yönetilmesi
  • Telif haklarına yönelik iş ve işlemler
  • İnternet ortamındaki fikri mülkiyet ihlalleri
  • Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi.