Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku ekibimiz, rekabet hukukunun her alanında pratik bir yaklaşım sunmaktadır. Ekibimiz, birleşme ve devralma işlemlerine yönelik bildirimlerin yapılması, müvekkillerimizin kartel ve hâkim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında temsil edilmesi ve genel olarak rekabet hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmetleri sunulması kapsamında geniş tecrübeye sahiptir.

Ekibimiz, ayrıca, birçok farklı sektörde faaliyet göstermekte olan müvekkillerimize şirket-içi rekabet hukuku eğitimleri ve rekabet hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, ekibimiz, rekabet hukuku problemleri hakkında müvekkillerimizi bilgilendirmekte ve bu problemlerin ticari hayatın gereklerine en uygun şekilde çözülmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Ekibimiz, bu sayede müvekkillerimizin herhangi bir rekabet ihlali nedeniyle maruz kalabileceği masraflı ve yıkıcı sonuçları en aza indirmekte veya önlemektedir.

Mavi & Karadağ’ın Rekabet Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

  • Rekabet Hukuku çerçevesinde danışmanlık hizmeti sunulması,
  • Birleşme ve satın alma işlemleri süreçlerinin takibi,
  • Rekabet Hukuku uyuşmazlıklarına yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında temsil hizmeti yürütülmesi,
  • Mevzuata uyum,
  • Rekabet Kurumu’na yapılacak başvurulara ve alınacak izinlere yönelik süreçlerin yönetimi,
  • Rekabet Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava takibi ve temsil hizmeti yürütülmesi