İş Hukuku

Mavi & Karadağ’ın iş hukuku alanındaki yetkinliği, iş hukukunın her alanını kapsar.

Hizmetlerimiz özellikle, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, çalışanların sadakat, gizlilik ve rakabet etmeme yükümlülüklerinin kaleme alınması, iş kazalarının doğan sorumluklar, iş akdinin son erdirilmesi, kıdem ve ihbar tazminatları, çalışanların  fikri mülkiyet hakları ve buluşları alanlarında yoğunlaşırken; fesih süreçlerinde danışmanlık vermekte, iş hukukundan kaynaklanan davalarda müvekkillerimizi temsil etmekte ve ibra ve ikale sözleşmelerini  hazırlanması gibi muhtelif konularda; farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerimizin iş hukuku alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayarak danışmanlık ve temsil hizmeti vermekteyiz. .

Mavi & Karadağ’ın İş Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar:

  • Düzenli iş hukuku danışmanlığı hizmetleri
  • Şirketlerin iş hukuku politikalarının gözden geçirilmesi
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması
  • Çalışma ve oturma izinlerinin alınması
  • Tazminat ve sözleşmesel haklardan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü
  • Fesih Süreçlerinin yönetimi, ibra sözleşmeleri, ikale sözleşmeleri, risk yönetimi ve mevzuata uyum
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Sosyal Güvenlik Hukuku